บัตร Gift Card

บัตร Gift Card คือ บัตรของขวัญ บัตรแทนมูลค่าเงินสด เพื่อเอาไว้ใช้จ่าย โดยไม่ได้ใช้บัตรเครดิต บริการของ Apple Gift Card, Google Play Gift Card, PSN, Nintendo eShop, Switch Sub,  Xbox Gold live, Amazon Gift Card, Steam Wallet