Roblox

Roblox เกมออนไลน์ที่ฮิตและนิยมในหมู่วัยรุ่นทั้งไทยและต่างประเทศ  ทุกๆเดือนมีผู้ใช้งานกว่า 64 ล้านคนทั่วโลก และจุดเด็นของเกมนั้นก่อคือ ตัวเกมออกแบบมาให้ผู้เล่นสามารถสร้างเกมขึ้นมาได้ นั้นก่อคือคนเล่นสามารถสร้างเกมในโลกของตัวเอง ออกแบบให้ ทั้งวิธีการเล่น ตัวละคร และภารกิจต่างๆ ให้เพื่อนๆ เข้ามาแข่งขัน สามารถเล่นได้ทั้ง IOS, Android และ PC

Showing all 12 results